पुर्वाञ्चलको मुटु इटहरीको नामाकरण बारे खोज्दै जांदा यहांको आदिवासी चौधरी थारु हरुको बोलिचालीबाट यस ठांउको नामाकरण भएको बुढापाकाहरु बताउंछन । राणा शासनको समयमा शान्ति सुरक्षार्थ थाना, चौकी राखी अपराधीहरुलाई सजाय दिने नियतले ईट र काठ मिलाएर बनाइएको तुरुङ्ग खुट्टालाई चेपुवा भित्र राखेर सजाय दिने एक साधन निर्माण गरिएको थिए। यहांको आदीवासी चौधरीहरुको भाषामा ईट्टालाई ईट, र काठ लाइ हरी भनिने भएकोले उक्त इट र हरी मिलेर इटहरी नामाकरण रहन गएको बुढापाकाहरु बताउछन ।

Read more

समुन्नत नगर प्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी । बसोबास योग्य, ब्यपारीक हरित इटहरी ।।

नागरीक वडापत्र

नगरवासीहरुको सेवा सुबिधालाई मध्यनजर यस नगरपालिका र यसका मातहतका निकायहरु नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भए अनुसार गर्न गराउन कटिबद्द छ ।

Read more

समाचार

नगरपालीका स्थानिय गतिविधी, सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा जारी भएका बिषय जान्नको लागी तल दिएको लिङ्कमा क्लीक गर्नुहोस ।

Read more

सम्पर्क

नगरपालीका आफ्नो दायित्व बहन प्रति कटिबद्द छ । नागरिकका कुनै पनि गुनासा , सुझाबहरु लिन दिनको लागी नगरपालीकाम सम्पर्क गर्नुहोस ।

Read more